Trang chủ(Satoshi x Serena): Thứ gọi là tình yêu.

Đọc Truyện (Satoshi x Serena): Thứ gọi là tình yêu. - Truyen99.Com

Đọc Truyện (Satoshi x Serena): Thứ gọi là tình yêu.

Tác giả: MutouYuki1410

Cập nhật: 06-07-2019

Đọc Truyện

Fic này chủ yếu viết về Satoshi x Serena và một chút về Shigeru x Aimi, cặp Yuki tự thêm vào. Cấm tuyệt đối fan Kasumi và Satoshi x Kasumi vô đọc. _Yuki_