Trang chủ[Short Drarry] Can you kiss me more?

Đọc Truyện [Short Drarry] Can you kiss me more? - Truyen99.Com

Đọc Truyện [Short Drarry] Can you kiss me more?

Tác giả: GreenApple_TsRn269

Cập nhật: 09-04-2023

Đọc Truyện

Harry là một Alpha có năng lực đặc biệt, nhưng cái năng lực ấy báo hại nó rồi. Draco không có ý kiến, hắn rất thích cái năng lực này của Đầu Sẹo nha~ *Warning: Ooc, DraHar, ABO, AxA, hiện đại. Cốt truyện tự bịa, có nhiều điểm RẤT KHÁC so với nguyên tác, không thích vui lòng click - back. Vui lòng đọc văn án trước khi đọc truyện.*