Trang chủSlime: Rimuru Du Ngoạn Tu Tiên Giới

Đọc Truyện Slime: Rimuru Du Ngoạn Tu Tiên Giới   - Truyen99.Com

Đọc Truyện Slime: Rimuru Du Ngoạn Tu Tiên Giới

Tác giả: Kaidosever

Cập nhật: 07-01-2023

Đọc Truyện

Truyện viết theo bộ Võ Luyện Đỉnh Phong Chú thích: ( suy nghĩ ) {Rimuru giáo tiếp với Ciel trong thế giới tinh thần} "Nhân vật giao tiếp" *Tiếng động, hành động* | Lời tác giả| [Skill] / Nhớ lại / Lần đầu tui viết truyện hi vọng không làm mọi người thất vọng