Trang chủ𝐦𝐞𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞𝐬 | 𝐤𝐭𝐡 ✓

Đọc Truyện 𝐦𝐞𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞𝐬 | 𝐤𝐭𝐡 ✓ - Truyen99.Com

Đọc Truyện 𝐦𝐞𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞𝐬 | 𝐤𝐭𝐡 ✓

Tác giả: sugqrcane_ssi

Cập nhật: 01-01-2019

Đọc Truyện

[ -vtrans- ] ˚✧₊⁎ in which, a world wide idol pretend to be a fanboy on instagram, only to talk with a certain girl ! ! ˚✧₊⁎ chuyện kể rằng idol nổi tiếng toàn cầu giả thành fanboy để tiếp xúc với một cô gái trên instagram ! ! ˚✧₊⁎ highest ranks: #1 btstaehyung | #1 btskth | #1 btstae

Danh sách Chap - 𝐦𝐞𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞𝐬 | 𝐤𝐭𝐡 ✓