Trang chủ𝙃𝙖𝙣𝙢𝙖 𝙭 𝙍𝙚𝙖𝙙𝙚𝙧 // 𝘖𝘶𝘳 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘦𝘴 𝘸𝘩𝘦𝘯 𝘪 𝘮𝘦𝘵 𝘺𝘰𝘶

Đọc Truyện 𝙃𝙖𝙣𝙢𝙖 𝙭 𝙍𝙚𝙖𝙙𝙚𝙧 // 𝘖𝘶𝘳 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘦𝘴 𝘸𝘩𝘦𝘯 𝘪 𝘮𝘦𝘵 𝘺𝘰𝘶 - Truyen99.Com

Đọc Truyện 𝙃𝙖𝙣𝙢𝙖 𝙭 𝙍𝙚𝙖𝙙𝙚𝙧 // 𝘖𝘶𝘳 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘦𝘴 𝘸𝘩𝘦𝘯 𝘪 𝘮𝘦𝘵 𝘺𝘰𝘶

Tác giả: yunaverylazy

Cập nhật: 29-11-2021

Đọc Truyện

Hanma x Reader vì tôi quá yêu anh ta =) WARNING: OOC, CHAR X READER ! Không mang fic đi đâu khi không có sự cho phép ! OOC vì vậy không hợp với bạn thì hãy né xa tớ ra nhé ! Văn tớ không hay, đừng ngại cho tớ ý kiến nhé ^^ Author: @yuna Bìa: @yuna

Danh sách Chap - 𝙃𝙖𝙣𝙢𝙖 𝙭 𝙍𝙚𝙖𝙙𝙚𝙧 // 𝘖𝘶𝘳 𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘦𝘴 𝘸𝘩𝘦𝘯 𝘪 𝘮𝘦𝘵 𝘺𝘰𝘶