Trang chủ[𝐃𝐚𝐂𝐡𝐮𝐮] 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐭𝐨 𝐇𝐞𝐥𝐥

Đọc Truyện [𝐃𝐚𝐂𝐡𝐮𝐮] 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐭𝐨 𝐇𝐞𝐥𝐥 - Truyen99.Com

Đọc Truyện [𝐃𝐚𝐂𝐡𝐮𝐮] 𝐒𝐭𝐫𝐚𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐭𝐨 𝐇𝐞𝐥𝐥

Tác giả: thuw1204

Cập nhật: 16-09-2022

Đọc Truyện

𝐶ℎ𝑢𝑢𝑦𝑎 - một kẻ ngông cuồng không chịu khuất phục trước cảnh dành cả đời để sống trong tù đã tìm cách tẩu thoát. Trên đường chạy trốn khỏi cảnh sát, một tên đang mải mê gọi điện trong chiếc xe ô tô đã lọt vào tầm mắt 𝐶ℎ𝑢𝑢𝑦𝑎. Anh ta đã nhanh trói tên đó lại làm con tin và lái xe chạy đi. Tưởng rằng từ giờ anh có thể sống yên ổn thì anh ta không ngờ rằng người mình vừa uy hiếp lại là 𝐷𝑎𝑧𝑎𝑖 - một kẻ giết người hàng loạt. Và 𝐶ℎ𝑢𝑢𝑦𝑎 cũng không nghĩ rằng việc mình đang làm chả khác nào đang tiến vào con đường thẳng tới địa ngục cả (𝐒𝐭𝐫𝐚𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐭𝐨 𝐇𝐞𝐥𝐥). Nguồn ảnh: Pinterest