Trang chủ[𝐌𝐚𝐢𝐫𝐢𝐦𝐚𝐬𝐡𝐢𝐭𝐚! 𝐈𝐫𝐮𝐦𝐚-𝐤𝐮𝐧] 𝐓𝐡𝐞 𝐜𝐮𝐭𝐞 𝐛𝐨𝐲 💞💦💨!

Đọc Truyện [𝐌𝐚𝐢𝐫𝐢𝐦𝐚𝐬𝐡𝐢𝐭𝐚! 𝐈𝐫𝐮𝐦𝐚-𝐤𝐮𝐧] 𝐓𝐡𝐞 𝐜𝐮𝐭𝐞 𝐛𝐨𝐲 💞💦💨! - Truyen99.Com

Đọc Truyện [𝐌𝐚𝐢𝐫𝐢𝐦𝐚𝐬𝐡𝐢𝐭𝐚! 𝐈𝐫𝐮𝐦𝐚-𝐤𝐮𝐧] 𝐓𝐡𝐞 𝐜𝐮𝐭𝐞 𝐛𝐨𝐲 💞💦💨!

Tác giả: dashioren1

Cập nhật: 19-02-2023

Đọc Truyện

[𝐌𝐚𝐢𝐫𝐢𝐦𝐚𝐬𝐡𝐢𝐭𝐚! 𝐈𝐫𝐮𝐦𝐚-𝐤𝐮𝐧/𝐀𝐥𝐥𝐱𝐈𝐫𝐮𝐦𝐚] 𝐓𝐡𝐞 𝐜𝐮𝐭𝐞 𝐛𝐨𝐲 💞💦💨! ↳ Bộ này chỉ tổng hợp các phân cảnh của các nhân vật mà tớ ship với Iruma thoyy ❤ 😪💅💞"Một số" lưu ý "nho nhỏ" cho các bạn độc giả=00 ⤷Đây là lần đầu tiên viết truyện nên có khả năng OCC cao. ⤷Câu truyện sẽ có vài gần giống với cốt truyện của Mairimashita! Iruma-kun thoy chứ chưa chắc 100%. ⤷Truyện xoay quanh về OTP của toyy-Alliruma nên không chung thuyền thì out ạ chứ đừng đục thuyền, ném gạch đá tại nhà xây xong từ lâu rồi (Muốn ném gạch thì ném sang nhà bà kế bên ạ).👍 ⤷‼All TOP,Iruma BOT‼ ‼All TOP,Iruma BOT‼ Làm ơn nên cân nhắc trước khi đọc ạ! ⤷Có R18 không á? Tuỳ thuộc vào T/G (Nhưng mong là có=00). ⤷Chúc lọt hố dzui dzẻ nhá~! Sẽ còn cập nhập thêm...

Danh sách Chap - [𝐌𝐚𝐢𝐫𝐢𝐦𝐚𝐬𝐡𝐢𝐭𝐚! 𝐈𝐫𝐮𝐦𝐚-𝐤𝐮𝐧] 𝐓𝐡𝐞 𝐜𝐮𝐭𝐞 𝐛𝐨𝐲 💞💦💨!