Trang chủ"sugared cookies" - Bnha.

Đọc Truyện

Đọc Truyện "sugared cookies" - Bnha.

Tác giả: RemiliaYuna

Cập nhật: 22-12-2022

Đọc Truyện

|Oneshots Collection cùng các anh người yêu| BNHA x Reader Fluff, NSFW (18+) Các chap là do mình trans từ các trang khác của các bạn Tây và cũng có một số chap là do mình tự viết. Vì có trans nên do đó, mình sẽ ghi nguồn sau mỗi chap.