Trang chủ| SukuFushi | Tag, you're it.

Đọc Truyện | SukuFushi | Tag, you're it.  - Truyen99.Com

Đọc Truyện | SukuFushi | Tag, you're it.

Tác giả: raytortoise

Cập nhật: 17-05-2022

Đọc Truyện

Sukuna đã đợi một nghìn năm, một nghìn năm tưởng dài đằng đẵng nhưng hoá ra cũng chỉ trong một cái chớp mắt. Một nghìn năm trước hắn đã mất em như thế nào thì một nghìn năm sau, hắn quyết sẽ không buông lơi em thêm phút nào nữa.