Trang chủSủng Cha (Hoàn)_ HunhHn786

Đọc Truyện Sủng Cha (Hoàn)_ HunhHn786 - Truyen99.Com

Đọc Truyện Sủng Cha (Hoàn)_ HunhHn786

Tác giả: HunhHn786

Cập nhật: 17-05-2021

Đọc Truyện

Tác giả: Lạc Dận Thế loại: đam mỹ, xuyên việt, cổ trang, huyễn nhuyễn, đại thúc thụ, đa công (1×5), phụ tử, cường công, ngược, có H, HE Số chương : 284 + 34PN Quyển 1: Khởi đầu ( 80 chương) Quyển 2: Phát triển ( 81 chương) Quyển 3: Cao trào ( 67 chương) Quyển 4: Kết cục ( 56 chương) Nhân vật : Ly Hận Thiên x Ly Lạc, Mộc Nhai, Khâm Mặc, Vô Huyên, Văn Diệu Cp: Lăng Đại Bảo x Thương Khung Một thân thế không tầm thường, có một đám con không tầm thường. Bọn chúng không hiếu thuận, chỉ biết yêu thương. Đứa trước đứa sau đều kêu hắn là cha. Đêm dài yên tĩnh, bọn chúng càng thích kêu hắn là cha. Nhưng hắn lại không làm chuyện một người cha phải làm ...... Hãy xem quá trình từ một sủng vật lột xác thành một người được đám lang sủng ái...

Danh sách Chap - Sủng Cha (Hoàn)_ HunhHn786

Văn án

Quyển 1: 1-2

Quyển 1: 3-4

Quyển 1: 5-6

Quyển 1: 7-8

Quyển 1: 9-10

Quyển 1: 11-12

Quyển 1: 13-14

Quyển 1: 15-16

Quyển 1: 17-18

Quyển 1: 19-20

Quyển 1: 21-22

Quyển 1: 23-24

Quyển 1: 25-26

Quyển 1: 27-28

Quyển 1: 29-30

Quyển 1: 31-32

Quyển 1: 33-34

Quyển 1:35-36

Quyển 1:37-38

Quyển 1:39-40

Quyển 1:41-42

Quyển 1: 43-44

Quyển 1: 45-46

Quyển 1: 47-48

Quyển 1:49-50

Quyển 1: 51-52

Quyển 1:53-54

Quyển 1: 55-56

Quyển 1: 57-58

Quyển 1: 59-60

Quyển 1: 61-62

Quyển 1: 63-64

Quyển 1: 65-66

Quyển 1: 67-68

Quyển 1: 69-70

Quyển 1: 71-72

Quyển 1: 73-74

Quyển 1: 75-76

Quyển 1: 77-78

Quyển 1: 79-80

Quyển 2: 1-2

Quyển 2: 3-4

Quyển 2: 5-6

Quyển 2: 7-8

Quyển 2: 9-10

Quyển 2: 11-12

Quyển 2: 13-14

Quyển 2: 15-16

Quyển 2: 17-18

Quyển 2: 19-20

Quyển 2 : 21-22

Quyển 2: 23-24

Quyển 2: 25-26

Quyển 2: 27-28

Quyển 2: 29-30

Quyển 2: 31-32

Quyển 2: 33-34

Quyển 2: 35-36

Quyển 2: 37-38

Quyển 2: 39-40

Quyển 2: 41-42

Quyển 2: 43-44

Quyển 2: 45-46

Quyển 2: 47-48

Quyển 2: 49-50

Quyển 2: 51-52

Quyển 2: 53-54

Quyển 2: 55-56

Quyển 2: 57-58

Quyển 2: 59-60

Quyển 2: 61-62

Quyển 2: 63-64

Quyển 2: 65-66

Quyển 2: 67-68

Quyển 2: 69-70

Quyển 2: 71-72

Quyển 2: 73-74

Quyển 2: 75-76

Quyển 2: 77-78

Quyển 2: 79-80

Quyển 2: 81

Quyển 3: 1-2

Quyển 3: 3-4

Quyển 3: 5-6

Quyển 3: 7-8

Quyển 3: 9-10

Quyển 3: 11-12

Quyển 3: 13-14

Quyển 3: 15-16

Quyển 3: 17-18

Quyển 3: 19-20

Quyển 3: 21-22

Quyển 3: 23-24

Quyển 3: 25-26

Quyển 3: 27-28

Quyển 3: 29-30

Quyển 3: 31-32

Quyển 3: 33-34

Quyển 3: 35-36

Quyển 3: 37-38

Quyển 3: 39-40

Quyển 3: 41-42

Quyển 3: 43-44

Quyển 3: 45-46

Quyển 3: 47-48

Quyển 3: 49-50

Quyển 3: 51-52

Quyển 3: 53-54

Quyển 3: 55-56

Quyển 3: 57-58

Quyển 3: 59-60

Quyển 3: 61-62

Quyển 3: 63-64

Quyển 3: 65-66

Quyển 3: 67

Quyển 4: 1-2

Quyển 4: 3-4

Quyển 4: 5-6

Quyển 4: 7-8

Quyển 4: 9-10

Quyển 4: 11-12

Quyển 4: 13-14

Quyển 4: 15-16

Quyển 4: 17-18

Quyển 4: 19-20

Quyển 4: 21-22

Quyển 4: 23-24

Quyển 4: 25-26

Quyển 4: 27-28

Quyển 4: 29-30

Quyển 4: 31-32

Quyển 4: 33-34

Quyển 4: 35-36

Quyển 4: 37-38

Quyển 4: 39-40

Quyển 4: 41-42

Quyển 4: 43-44

Quyển 4: 45-46

Quyển 4: 47-48

Quyển 4: 49-50

Quyển 4: 51-52

Quyển 4: 53-54

Quyển 4: 55-56

PN Thương Khung và Đại Bảo : 1+2+3

PN Thương Khung và Đại Bảo : 4+5

PN Thương Khung và Đại Bảo: 6+7

PN gia đình đầm ấm: 1+2

PN gia đình đầm ấm: 3+4

PN Gia đình đầm ấm : 5+6

PN Gia đình đầm ấm: 7+8

PN gia đình đầm ấm: 9+10

PN gia đình đầm ấm: 11+12

PN gia đình đầm ấm: 13+14

PN gia đình đầm ấm: 15+16

PN gia đình đầm ấm 17+18

PN gia đình đầm ấm 19+20

PN gia đình đầm ấm 21+22

PN gia đình đầm ấm: 23+24

PN gia đình đầm ấm 25+26

PN gia đình đầm ấm cuối: Hạnh phúc mãi mãi