Trang chủ[Tạ Mặc Sát Lư] Thần Vương phủ diễm ngộ - Bán Diêm Bán Điềm

Đọc Truyện [Tạ Mặc Sát Lư] Thần Vương phủ diễm ngộ - Bán Diêm Bán Điềm - Truyen99.Com

Đọc Truyện [Tạ Mặc Sát Lư] Thần Vương phủ diễm ngộ - Bán Diêm Bán Điềm

Tác giả: BachDon

Cập nhật: 01-10-2022

Đọc Truyện

🌸 Thần Vương phủ diễm ngộ ◉ Tác giả: Bán Diêm Bán Điềm (Nửa muối nửa ngọt) ◉ Edit: Bạch Đơn ◉ CP: Tạ Doãn x Bắc Đường Mặc Nhiễm ◉ Thể loại: song khiết, ngọt sủng, có H, HE ◉ Tiến độ: hoàn 8 chương và 1 phiên ngoại ◉ Truyện được dịch với sự cho phép của tác giả. Tuyệt đối không reup hay chuyển ver! Đoan Vương Bắc triều đang lẩn trốn, vì nhìn trộm mỹ nhân mà đêm khuya lẻn vào vương phủ. ✿ Lưu ý: Chủ nhà chỉ ship BJYX, tuyệt đối không nhắc đến bất kỳ thuyền nào khác trong nhà mình. BJYXSZD!!! 💚❤️

Danh sách Chap - [Tạ Mặc Sát Lư] Thần Vương phủ diễm ngộ - Bán Diêm Bán Điềm