Trang chủTa Vốn Nên Là Một Con Cá Mặn

Đọc Truyện Ta Vốn Nên Là Một Con Cá Mặn - Truyen99.Com

Đọc Truyện Ta Vốn Nên Là Một Con Cá Mặn

Tác giả: phinguyetlau

Cập nhật: 28-08-2021

Đọc Truyện

Ta vốn nên là một con cá mặn, nhưng ngoài ý muốn thành tiên đồng. Nhưng không sao -- Cho dù là làm tiên đồng, cũng phải làm con cá mặn nhất.