Trang chủ|Taehyung| - Tổng Tài Câm Sủng Vợ

Đọc Truyện |Taehyung| - Tổng Tài Câm Sủng Vợ - Truyen99.Com

Đọc Truyện |Taehyung| - Tổng Tài Câm Sủng Vợ

Tác giả: Youngseo30

Cập nhật: 06-12-2022

Đọc Truyện

* Truyện được chuyển ver với mục đích phi lợi nhuận không có sự đồng ý của tác giả và editor * - Tên gốc : Tổng tài câm sủng vợ - Số chương : 254 - Tác giả : Lyli Luna - Lưu ý : Truyện gốc tổng cộng 254 chương nhưng mỗi chương lại rất ít vì thế mình đã gộp nhiều chương lại thành một chương dài , có chỉnh sửa đôi chút cho hợp lí vì chương gốc có vài chỗ bị khuyết nên mình sẽ edit thêm một ít cho hợp tình huống nhé! Tổng cộng có 67 chương