Trang chủ[Taekook] Chiếm Hữu Bạn Thân

Đọc Truyện [Taekook] Chiếm Hữu Bạn Thân - Truyen99.Com

Đọc Truyện [Taekook] Chiếm Hữu Bạn Thân

Tác giả: Saryeo

Cập nhật: 24-05-2023

Đọc Truyện

"Chúng ta là bạn thân!" ... Ngoài Kook trong Tae~ Ngược, ngọt, HE *H HƠI nhiều, lưu ý trước khi đọc Người sáng tác : Saryeo Đã hoàn ( 31chap + 2PN ) Viết : 4/3/2023 Kết thúc : 10/4/2023