Trang chủ{Tạm Drop}Sans x Frisk, Asriel x Chara

Đọc Truyện {Tạm Drop}Sans x Frisk, Asriel x Chara  - Truyen99.Com

Đọc Truyện {Tạm Drop}Sans x Frisk, Asriel x Chara

Tác giả: Senko-chan1909

Cập nhật: 03-08-2019

Đọc Truyện

Fan Undertale hãy vào đây :)) Nhưng 5 chap đầu là ko phải Frans và Charlie còn mấy chap sau thì đúng như vậy