Trang chủtanjirou bất bại / all tan /

Đọc Truyện tanjirou bất bại / all tan / - Truyen99.Com

Đọc Truyện tanjirou bất bại / all tan /

Tác giả: VyDoan440

Cập nhật: 02-07-2022

Đọc Truyện

tanjirou là người nhưng bị biến thành quỷ và là một thành phần bất bại bởi cậu không sợ nắng, kiếm sát quỷ hay thậm chí là hoa tử đằng mà mấy thứ đó còn giúp cậu mạnh hơn rất nhiều, phải nói cậu là quỷ nhưng có mùi hương giống con người nên đi ra đường không ai phát hiện ra cậu là quỷ kể cả các trụ cũng không nhận ra