Trang chủTôi và nó (Countryhumans)

Đọc Truyện Tôi và nó (Countryhumans) - Truyen99.Com

Đọc Truyện Tôi và nó (Countryhumans)

Tác giả: DungASD199

Cập nhật: 22-11-2022

Đọc Truyện

Inspired by truyện Trái Ngược của bác HoQuang942. Truyện chiến tranh nhạt hơn quả chanh. Trong truyện không có segay. Lừa tin thằng tác giả làm chó Truyện viết để giết thời gian hằng ngày. Mấy ngày nay ít bài tập lắm. Mỗi chap sẽ là một ký ức chính của Việt Cộng. thực sự chẳng có ý gì cho nổi cả, bị chán quá nên viết thôi. Warning: Thằng tác giả dốt văn sợ văn. Vì hay bí ý tưởng nên có chi tiết tui mượn của [COUNTRYHUMAN] TRÁI NGƯỢC. ( sorry HoQuang942