Trang chủ[Tokyo Renvengers] cuộc sống tha hoá của hai bẹn trẻ xuyên không :p

Đọc Truyện [Tokyo Renvengers] cuộc sống tha hoá của hai bẹn trẻ xuyên không :p - Truyen99.Com

Đọc Truyện [Tokyo Renvengers] cuộc sống tha hoá của hai bẹn trẻ xuyên không :p

Tác giả: CandyCat990

Cập nhật: 22-10-2021

Đọc Truyện

Tên truyện: [Tokyo Renvengers] cuộc sống tha hoá của hai bẹn trẻ xuyên không :p Truyện kẻ về cặp bạn thân...thân ai nấy lo :)! Bị xe tải-kun hôn nhẹ vào người và thăng thiên,xuyên đến một cơ thể mới,bắt đầu cuộc sống mới ở tuổi 12,nơi đây cả hai bắt đầu công cuộc tia trai và cứu người :))! Lưu ý:OC,OOC,có chứa từ ngữ thô tục,đôi lúc có nhiều cảnh khiến bạn muốn cầm quần đội đầu....