Trang chủ[Tokyo Revengers] Hoa sen

Đọc Truyện [Tokyo Revengers] Hoa sen - Truyen99.Com

Đọc Truyện [Tokyo Revengers] Hoa sen

Tác giả: HortensianCamell

Cập nhật: 11-07-2022

Đọc Truyện

-Con người có kiếp sau không? -Có thể là có nếu như mày nhớ được kiếp trước. -Sao có thế cơ chứ? -Vì nó là một vòng tuần hoàn. Và tao cũng thế.