Trang chủTokyo Revengers Oneshots - Tenjiku và Kakuchou

Đọc Truyện Tokyo Revengers Oneshots - Tenjiku và Kakuchou - Truyen99.Com

Đọc Truyện Tokyo Revengers Oneshots - Tenjiku và Kakuchou

Tác giả: laplanhbc

Cập nhật: 20-03-2023

Đọc Truyện

Những câu chuyện về Tenjiku với Kakuchou, chỉ là những câu chuyện thường ngày của tụi nó mà thui.