Trang chủ[ Tổng ] siêu năng lực giả Uchiha Sasuke tai nạn

Đọc Truyện [ Tổng ] siêu năng lực giả Uchiha Sasuke tai nạn - Truyen99.Com

Đọc Truyện [ Tổng ] siêu năng lực giả Uchiha Sasuke tai nạn

Tác giả: kieuthithutra

Cập nhật: 12-07-2021

Đọc Truyện

Tác giả:Như bàn Đọc cảnh cáo: Đây là tác giả trung nhị thời kỳ viết xuống hắc lịch sử văn, hành văn lạn, nhân thiết băng, tề thần bức cách cuồng rớt, không kiến nghị tân nhân quan khán Ta là một người siêu năng lực giả, bởi vì ở lần nọ không cẩn thận phá hủy jump này bổn được hoan nghênh thiếu niên truyện tranh thư, bị cái gọi là jump thư trung thần minh trừng phạt tới rồi hỏa ảnh thế giới. Ân, thực hảo, ta từ Saiki Kusuo thành Uchiha Sasuke, có hai con thỏ mắt, còn một giấc ngủ dậy bị cho biết cả nhà bị ta kia phản xã hội nhân cách ca ca lộng xong rồi. Cho nên, vô luận ở thế giới nào ta đều sẽ có cái phản xã hội nhân cách ca ca cùng một đống triền người tiểu yêu tinh ở ta chung quanh sao! Nhắc nhở, xem văn danh liền biết lôi điểm, tác giả hành văn kém. Này văn chủ nói là Sasuke x Naruto, nhưng trên thực tế có thể cho rằng là Saiki x Naruto. Đam mỹ hướng cốt truyện lưu, cảm tình phát triển chậm Tag: Hỏa ảnhTổng mạnThiếu niên mạnTề thần Từ khóa tìm kiếm: Vai chính: Uchiha Sasuke ( Saiki Kusuo ) ┃ vai phụ: Naruto, Itachi, Hokage mọi người ┃ cái khác:

Danh sách Chap - [ Tổng ] siêu năng lực giả Uchiha Sasuke tai nạn

1 Quỷ dị xuyến tràng

2 Trốn học

3 Phạt trạm

4 Uchiha Sasuke khảo thí

5 Đã lâu cà phê pudding

6 Nghiệt duyên ngàn dặm tới gặp nhau

7 Ta ai cũng không phải

8 Nam hạ thần xã

9 Phòng tai thi thố

10 Tốt nghiệp quý

11 Sinh tồn diễn tập ( thượng )

12 Sinh tồn diễn tập ( hạ )

13 Tay mới ra thôn nhiệm vụ

14 Sóng quốc gia ( thượng )

15 Sóng quốc gia ( nhị ) ( trảo trùng )

16 Sóng quốc gia ( tam)

17 Sóng quốc gia ( bốn ) ( trảo trùng )

18 Sóng quốc gia ( năm )

19 Sa ẩn ba người tổ ( trảo trùng )

20 Trung nhẫn khảo thí ( một ) trảo trùng

21 Trung nhẫn khảo thí ( nhị )

22 Trung nhẫn khảo thí ( tam )

23 Trung nhẫn khảo thí ( bốn )

24 Trung nhẫn khảo thí ( năm )

25 Trung nhẫn khảo thí ( sáu )

26 Trung nhẫn khảo thí ( bảy )

27 Trung nhẫn khảo thí ( tám )

28 Trung nhẫn khảo thí ( chín )

29 Trung nhẫn khảo thí ( mười )

30 Trung nhẫn khảo thí ( mười một )

31 Trung nhẫn khảo thí ( xong )

32 Gintama thế giới ( một )

33 Gintama thế giới ( nhị )

34 Gintama thế giới ( tam )

35 Trở lại quá khứ ( thượng )

36 Trở lại quá khứ ( hạ ) trảo trùng

37 Chơi quá trớn

38 Naruto cà phê thạch trái cây

39 Bằng hữu

40 Thỉnh thu ta làm đồ đệ

41 Hỏa chi chùa đệ tử

42 Mất tích án kiện

43 Hyuga Neji

44 Yên lặng không gian ( một )

45 Yên lặng không gian ( nhị )

46 Yên lặng không gian ( tam )

47 Yên lặng không gian ( bốn )

48 Yên lặng không gian ( năm )

49 Yên lặng không gian ( sáu )

50 Yên lặng không gian ( bảy )

Đệ 51 chương

52 Cà phê thạch trái cây

53 Hơi điều quá khứ ( thượng )

54 Hơi điều quá khứ ( hạ )

55 Nguyệt quốc gia nguyền rủa ( một )

56 Nguyệt quốc gia nguyền rủa ( nhị )

57 Nguyệt quốc gia nguyền rủa ( tam )

58 Nguyệt quốc gia nguyền rủa ( bốn )

Đệ 59 chương

60 Nguyệt quốc gia nguyền rủa ( sáu )

61 Nguyệt quốc gia nguyền rủa ( bảy )

62 Nguyệt quốc gia nguyền rủa ( tám )

63 Nguyệt quốc gia nguyền rủa ( chín )

64 Tiểu anh hùng ( một )

65 Tiểu anh hùng ( nhị )

66 Tiểu anh hùng ( tam )

Đệ 67 chương

68 Tiểu anh hùng ( năm )

69 Tiểu anh hùng ( sáu )

70 Tiểu anh hùng ( bảy )

71 Tiểu anh hùng ( tám )

72 Tiểu anh hùng ( chín )

73 Tiểu anh hùng ( mười )

Đệ 74 chương

75 Tiểu anh hùng ( xong )

76 Lốc xoáy mặt nạ

77 Uchiha Obito

78 Ngả bài

79 Tu La tràng ( thượng )

80 Tu La tràng ( hạ )

81 Cái gọi là thiên tài

82 Quá độ

83 Hệ rễ

84 Naruto

85 Thiền ngoài miệng

Đệ 86 chương

87 Trở về Konoha ( một )

88 Trở về Konoha ( nhị )

89 Trở về Konoha ( tam )

90 Trở về Konoha ( bốn )

Đệ 91 chương

92 Trở về Konaha ( năm )

93 Trở về Konoha ( sáu )

Đệ 94 chương

Đệ 95 chương

Đệ 96 chương

97 Vũ ẩn thôn

98 Quá độ

99 Kết thúc

100 Naruto phiên ngoại

101 Shikamaru phiên ngoại