Trang chủ[TR/AllTake] Câu Truyện Về Người Trông Trẻ

Đọc Truyện [TR/AllTake] Câu Truyện Về Người Trông Trẻ - Truyen99.Com

Đọc Truyện [TR/AllTake] Câu Truyện Về Người Trông Trẻ

Tác giả: Fue_Makai

Cập nhật: 28-11-2022

Đọc Truyện

Như tên truyện nhé, Takemichi là giáo viên của một trường mầm non đi trông lũ trẻ ranh chưa trải sự đời làm bất lương. Tác giả: Hae Fu Truyện được đăng tải tại wattpad Fue_Makai