Trang chủ[TR] [Alltake] Tàn.

Đọc Truyện [TR] [Alltake] Tàn. - Truyen99.Com

Đọc Truyện [TR] [Alltake] Tàn.

Tác giả: kuroservamp205

Cập nhật: 20-10-2021

Đọc Truyện

Văn án. Em đã từng là ánh sáng của họ cho đến khi.... Thể loại: np, ngược, tình trai(?), thủy tinh trộn đường, trọng sinh, hắc hóa (?). Độ dài: 3 phần. Phần 1: Nhật kí. Phần 2: Hối Hận. Phần 3: Quá Khứ. Số chương: .... (Chưa xác định) Au: Nguyệt.

Danh sách Chap - [TR] [Alltake] Tàn.