Trang chủ[TR/FemTake][Alltakemichi] Bông Hoa Nhà Nhỏ Ngọt Ngào Nhà Sano

Đọc Truyện [TR/FemTake][Alltakemichi] Bông Hoa Nhà Nhỏ Ngọt Ngào Nhà Sano - Truyen99.Com

Đọc Truyện [TR/FemTake][Alltakemichi] Bông Hoa Nhà Nhỏ Ngọt Ngào Nhà Sano

Tác giả: Michi208

Cập nhật: 03-11-2022

Đọc Truyện

Một nơi, Takemichi là một cô bé nhỏ nhắn và là em sinh đôi của Manjiro. Mọi chuyện đều xoay quanh cô bé nhà Sano này. Đây là Alltakemichi, Alltakemichi, Alltakemichi ạ. Không ship couple khác ngoài Alltakemichi. Ý tưởng từ (TR/FemTake) song sinh. Tác giả @HngMinhNguyn847. Ý tưởng đã có sự cho phép của tác giả.