Trang chủ[Trans/ EarthMix] Home

Đọc Truyện [Trans/ EarthMix] Home - Truyen99.Com

Đọc Truyện [Trans/ EarthMix] Home

Tác giả: _raindrop1

Cập nhật: 02-05-2021

Đọc Truyện

* Author : TremblingHandsWriting * Pairing: EarthMix ( Earth Pirapat Watthanasetsiri / Mix Sahaphap Wongratch) - Whale / Taley FIC DỊCH ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. Bản dịch còn nhiều sai sót, mong mọi người ủng hộ. Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của mình. Cảm ơn!