Trang chủ灯花 [trans] • 青柯九 •

Đọc Truyện 灯花 [trans] • 青柯九 • - Truyen99.Com

Đọc Truyện 灯花 [trans] • 青柯九 •

Tác giả: abi__mae

Cập nhật: 12-04-2022

Đọc Truyện

Tác giả: 不吃胡萝卜的元元 Tên dịch: Đăng hoa (viết ngược lại của 花灯 - đèn hoa đăng) https://kx011.lofter.com/post/1efbc3fb_2b4c6c3f0 Hoàn toàn phi hiện thực, đừng quá khích. [ đã có sự cho phép của tác giả ] 8.4.2022