Trang chủTrash Of The Count's Family( 599-End P1) Viettrans, Editted

Đọc Truyện Trash Of The Count's Family( 599-End P1)  Viettrans, Editted - Truyen99.Com

Đọc Truyện Trash Of The Count's Family( 599-End P1) Viettrans, Editted

Tác giả: Kumiette

Cập nhật: 30-05-2023

Đọc Truyện

Bản dịch dựa trên các trang Eng trên mạng, chưa có sự cho phép của tác giả gốc, dịch phi lợi nhuận vì đam mê. Vui lòng không đem đi nơi khác để tránh bị report hoặc bị đánh bản quyền. Bản dịch đã được edit lại sao cho phù hợp và dễ đọc hơn, nếu có vấn đề về ngữ pháp thì xin hãy đóng gói ý kiến và tôi sẽ sửa lại. Đây là bản dịch phục vụ cho quá trình đọc truyện của chính tôi và bất kì ai có nhu cầu. Tác giả: Yoo Ryeo Han Tóm tắt: Khi mở mắt ra, là thế giới trong một cuốn tiểu thuyết 'Sự ra đời của một anh hùng' Và lại còn là trong cơ thể của tên vô lại nổi tiếng của gia đình Bá Tước. Cơ mà, cứ thế trở thành một tên vô lại thì đâu có được?

Danh sách Chap - Trash Of The Count's Family( 599-End P1) Viettrans, Editted

Chap 599: Nhìn vào bóng lưng kẻ đứng trước (4)

Chap 600: Nhìn vào bóng lưng kẻ đứng trước (5)

Chap 601: Dù cho có trút hơi thở cuối cùng (1)

Chap 602: Dù cho có trút hơi thở cuối cùng (2)

Chap 603: Dù cho có trút hơi thở cuối cùng (3)

Chap 604: Dù cho có trút hơi thở cuối cùng (4)

Chap 605: Dù cho có trút hơi thở cuối cùng (5)

Chap 606: Dù cho có trút hơi thở cuối cùng (6)

Chap 607: Dù cho có trút hơi thở cuối cùng (7)

Chap 608: Dù cho có trút hơi thở cuối cùng (8)

Chap 609: Dù cho có trút hơi thở cuối cùng (9)

Chap 610: Dù cho có trút hơi thở cuối cùng (10)

Chap 611: Dù cho có trút hơi thở cuối cùng (11)

Chap 612: Dù cho có trút hơi thở cuối cùng (12)

Chap 613: Tạm biệt! (1)

Chap 614: Tạm biệt! (2)

Chap 615: Tạm biệt! (3)

Chap 616: Tạm biệt! (4)

Chap 617: Tạm biệt! (5)

Chap 618: Nhân loại của chúng ta về rồi! (1)

Chap 619: Nhân loại của chúng ta về rồi! (2)

Chap 620: Nhân loại của chúng ta về rồi! (3)

Chap 621: Nhân loại của chúng ta về rồi! (4)

Chap 622: Nhân loại của chúng ta về rồi! (5)

Chap 623: Sẽ không bao giờ được nhìn thấy trên thế giới lần nữa (1)

Chap 624: Sẽ không bao giờ được nhìn thấy trên thế giới lần nữa (2)

Chap 625: Sẽ không bao giờ được nhìn thấy trên thế giới lần nữa (3)

Chap 626: Sẽ không bao giờ được nhìn thấy trên thế giới lần nữa (4)

Chap 627: Sẽ không bao giờ được nhìn thấy trên thế giới lần nữa (5)

Chap 628: Sẽ không bao giờ được nhìn thấy trên thế giới lần nữa (6)

Chap 629: Không phải một sân chơi hỗn loạn (1)

Chap 630: Không phải một sân chơi hỗn loạn (2)

Chap 631: Không phải một sân chơi hỗn loạn (3)

Chap 632: Không phải một sân chơi hỗn loạn (4)

Chap 633: Không phải một sân chơi hỗn loạn (5)

Chao 634: Quán trọ tuyệt vời nhất tràn ngập hy vọng và tình yêu (1)

Chap 635: Quán trọ tuyệt vời nhất tràn ngập hy vọng và tình yêu (2)

Chap 636: Quán trọ tuyệt vời nhất tràn ngập hy vọng và tình yêu (3)

Chap 637: Quán trọ tuyệt vời nhất tràn ngập hy vọng và tình yêu (4)

Chap 638: Quán trọ tuyệt vời nhất tràn ngập hy vọng và tình yêu (5)

Chap 639: Ngươi sợ à? (1)

Chap 640: Ngươi sợ à? (2)

Chao 641: Ngươi sợ à? (3)

Chap 642: Ngươi sợ à? (4)

Chap 643: Ngươi sợ à? (5)

Chap 644: Ngươi sợ à? (6)

Chap 645: Chúng ta không thể rút lui (1)

Chap 646: Chúng ta không thể rút lui (2)

Chap 647: Chúng ta không thể rút lui (3)

Chap 648: Chúng ta không thể rút lui (4)

Chap 649: Chúng ta không thể rút lui (5)

Chap 650: Chúng ta không thể rút lui (6)

Chap 651: Mọi thứ đều có thể được kết nối (1)

Chap 652: Mọi thứ đều có thể được kết nối (2)

Chap 653: Mọi thứ đều có thể được kết nối (3)

Chap 654: Mọi thứ đều có thể được kết nối (4)

Chap 655: Mọi thứ đều có thể được kết nối (5)

Chap 656: Mọi thứ đều có thể được kết nối (6)

Chap 657: Mọi thứ đều có thể được kết nối (7)

Chap 658: Mọi thứ đều có thể được kết nối (8)

Chap 659: Ta đoán ta nhất định phải xông vào nhỉ? (1)

Chap 660: Ta đoán ta nhất định phải xông vào nhỉ? (2)

Chap 661: Ta đoán ta nhất định phải xông vào nhỉ? (3)

Chap 662: Ta đoán ta nhất định phải xông vào nhỉ? (4)

Chap 663: Ta đoán ta nhất định phải xông vào nhỉ? (5)

Chap 664: Ta đoán ta nhất định phải xông vào nhỉ? (6)

Chap 665: Ta đoán ta nhất định phải xông vào nhỉ? (7)

Chap 666: Ta đoán ta nhất định phải xông vào nhỉ? (8)

Chap 667: Mặt trời mới đã lặn (1)

Chap 668: Mặt trời mới đã lặn (2)

Chap 669: Mặt trời mới đã lặn (3)

Chap 670: Mặt trời mới đã lặn (4)

Chap 671: Mặt trời mới đã lặn (5)

Chap 672: Mặt trời mới đã lặn (6)

Chap 673: Mặt trời đang rơi (1)

Chap 674: Mặt trời đang rơi (2)

Chap 675: Mặt trời đang rơi (3)

Chap 676: Mặt trời đang rơi (4)

Chap 677: Mặt trời đang rơi (5)

Chap 678: Cuộc truy sát giữa màn đêm đen (1)

Chap 679: Cuộc truy sát giữa màn đêm đen (2)

Chap 680: Cuộc truy sát giữa màn đêm đen (3)

Chap 681: Cuộc truy sát giữa màn đêm đen (4)

Chap 682: Cuộc truy sát giữa màn đêm đen (5)

Chap 683: Cuộc truy sát giữa màn đêm đen (6)

Chap 684: Hứa (1)

Chap 685: Hứa (2)

Chap 686: Hứa (3)

Chap 687: Hứa (4)

Chap 688: Hứa (5)

Chap 689: Tháp đá đã đổ (1)

Chap 690: Tháp Đá đã đổ (2)

Chap 691: Tháp đá đã đổ (3)

Chap 692: Tháp đá đã đổ (4)

Chap 693: Tháp đá đã đổ (5)

Chap 694: Sao lại thành ra thế này (1)

Chap 695: Sao lại thành ra thế này (2)

Chap 696: Sao lại thành ra thế này (3)

Chap 697: Sao lại thành ra thế này (4)

Chap 698: Sao lại thành ra thế này (5)

Chap 699: Khác với dự định (1)

Chap 700: Khác với dự định (2)

Chap 701: Khác với dự định (3)

Chap 702: Khác với dự định (4)

Chap 703: Chỉ có một đáp án (1)

Chap 704: Chỉ có một đáp án (2)

Chap 705: Chỉ có một đáp án (3)

Chap 706: Chỉ có một đáp án (4)

Chap 707: Chỉ có một đáp án (5)

Chap 708: Chỉ có một đáp án (6)

Chap 709: Bạn của chúng ta không có ở đây (1)

Chap 710: Bạn của chúng ta không có ở đây (2)

Chap 711: Bạn của chúng ta không có ở đây (3)