Trang chủTrọng sinh...? [AllTan] [AllTanjiro] [AllTanjirou]

Đọc Truyện Trọng sinh...? [AllTan] [AllTanjiro] [AllTanjirou] - Truyen99.Com

Đọc Truyện Trọng sinh...? [AllTan] [AllTanjiro] [AllTanjirou]

Tác giả: lie2005

Cập nhật: 25-02-2023

Đọc Truyện

Sẽ thế nào nếu Tanjiro được trọng sinh? Sẽ thế nào nếu lúc ấy cả Takeo và Nezuko đều được sống? Sẽ thế nào nếu Tanjiro là một người trầm tính? Sẽ thế nào nếu tất cả mọi người cũng được trọng sinh? Sẽ thế nào nếu Tanjiro là Trụ Cột? Cùng đặt tất cả các câu hỏi cho bộ truyện này nhé!