Trang chủTrùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng - Vụ Thỉ Dực (full)

Đọc Truyện Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng - Vụ Thỉ Dực (full) - Truyen99.Com

Đọc Truyện Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng - Vụ Thỉ Dực (full)

Tác giả: MykkoLor

Cập nhật: 01-12-2020

Đọc Truyện

Thể loại: trọng sinh, mạt thế, 3S, HE Số chương: 135 chương + 4 PN Editor: Linh Lan & cộng sự Nguồn convert: TTV Tình trạng sáng tác: hoàn Tiến độ edit: Bò bò... Văn án: Một tháng trước khi tận thế chưa buông xuống, ánh mắt Lâu Điện nhìn cô càng ngày càng lộ liễu khiến cô sợ hãi! Trong cuộc đời mỗi con người luôn xảy ra rất nhiều biến cố bất ngờ. Khi Lâu Linh chưa sẵn sàng, tận thế ập đến. Lâu Điện dạy cô làm thế nào sinh tồn trong mạt thế, cho cô đồ ăn quý giá nhất, nhưng ngay từ đầu dục vọng tà ác của anh rõ rành rành. Ở thời tận thế này, Lâu Điện hệt như quý công tử hoàn toàn độc chiếm, giam cầm cô, bắt cô trở thành vật sở hữu của riêng anh! Anh giống như một loại chất độc gây nghiện, giật mình quay đầu thì đã hoàn toàn chìm đắm. PS: Đây là chuyện xưa của một nam chính xà tinh bệnh* và em gái sức sống ương ngạnh ở tận thế vui chơi giải trí (OOXX)! =__= ! PSS: Vui vẻ ngọt văn! Nội dung nhãn: Trùng sinh không gian, mang theo người sống ở tận thế Từ ngữ mấu chốt: Nhân vật chính: Lâu Điện, Lâu Linh ┃Phối hợp diễn: Lâm Bảo Bảo, Đàm Mặc, Lâu Triển, Nghiêm Cách... *Xà tinh bệnh: bệnh thần kinh. Mạt thế nghĩa là tận thế, do 1 tác nhân nào đó khiến con người biến đổi thành zombie, các giống loài khác cũng thay đổi.

Danh sách Chap - Trùng Sinh Mạt Thế Độc Sủng - Vụ Thỉ Dực (full)

Chương 1: Tận thế báo thù

Chương 2 Chuẩn Bị Cho Tận Thế (1)

Chương 3: Chuẩn bị cho tận thế (2)

Chương 4: Chuẩn bị cho tận thế (3)

Chương 5: Tận thế ập đến (1)

Chương 6: Tận thế ập đến (2)

Chương 7: Tận thế ập đến (3)

Chương 8: Tận thế ập đến (4)

Chương 9: Tận Thế Ập Đến (5)

Chương 10: Lòng Người Thời Tận Thế (1)

Chương 11: Lòng Người Thời Tận Thế (2)

Chương 12: Lòng Người Thời Tận Thế (3)

Chương 13: Lòng Người Thời Tận Thế (4)

Chương 14: Lòng Người Thời Tận Thế (5)

Chương 15: Lòng Người Thời Tận Thế (6)

Chương 16: Lòng Người Thời Tận Thế (7)

Chương 17: Lòng Người Thời Tận Thế (8)

Chương 18: Lòng Người Thời Tận Thế (9)

Chương 19: Lòng Người Thời Tận Thế (10)

Chương20: Lòng Người Thời Tận Thế (11)

Chương 21: Lòng Người Thời Tận Thế (12)

Chương 22: Lòng Người Thời Tận Thế (13)

Chương 23: Lòng Người Thời Tận Thế (14)

Chương 24: Lòng Người Thời Tận Thế (15)

Chương 25: Lòng Người Thời Tận Thế (16)

Chương 26: Lòng Người Thời Tận Thế (17)

Chương 27: Lòng Người Thời Tận Thế (18)

Chương 28: Lòng Người Thời Tận Thế (19)

Chương 29: Lòng Người Thời Mạt Thế (20)

Chương 30: Hành Trình Tận Thế (1)

Chương 31: Hành Trình Tận Thế (2)

Chương 32: Hành Trình Tận Thế (3)

Chương 33: Hành Trình Tận Thế (4)

Chương 34: Hành Trình Tận Thế (5)

Chương 35: Hành Trình Tận Thế (6)

Chương 36: Hành Trình Tận Thế (7)

Chương 37: Hành Trình Tận Thế (8)

Chương 38: Hành trình tận thế (9)

Chương 39: Hành Trình Tận Thế (10)

Chương 40: Tình yêu thời tận thế (1)

Chương 41: Tình yêu thời tận thế (2)

Chương 42: Tình cảm thời tận thế (3)

Chương 43: Tình cảm thời tận thế (4)

Chương 44: Tình cảm thời tận thế (5)

Chương 45: Tình cảm thời tận thế (5)

Chương 46: Tình cảm thời tận thế (7)

Chương 47: Tình cảm thời tận thế (8)

Chương 48: Tình cảm thời tận thế (9)

Chương 49: Tình cảm thời tận thế (10)

Chương 50: Tình cảm thời tận thế (11)

Chương 51: Tình cảm thời tận thế (12)

Chương 52: Nhiệm vụ ở thời tận thế (1)

Chương 53: Nhiệm vụ ở thời tận thế (2)

Chương 54: Nhiệm vụ ở thời tận thế (3)

Chương 55: Nhiệm vụ ở thời tận thế (4)

Chương 56: Nhiệm vụ ở thời tận thế (5)

Chương 57: Nhiệm vụ ở thời tận thế (7)

Chương 58: Nhiệm vụ ở thời tận thế (7)

Chương 59: Nhiệm vụ ở thời tận thế (8)

Chương 60: Nhiệm vụ ở thời tận thế (9)

Chương 61: Nhiệm vụ thời tận thế (10)

Chương 62: Nhiệm vụ thời tận thế (11)

Chương 63: Trí tuệ thời tận thế (1)

Chương 64: Trí tuệ thời tận thế (2)

Chương 65: Trí tuệ thời tận thế (3)

Chương 66: Trí tuệ thời tận thế (4)

Chương 67: Trí tuệ thời tận thế (5)

Chương 68: Trí tuệ thời tận thế (6)

Chương 69: Trí tuệ thời tận thế (7)

Chương 70: Trí tuệ thời tận thế (8)

Chương 71: Trí tuệ thời tận thế (9)

Chương 72: Trí tuệ thời tận thế (10)

Chương 73: Trải nghiệm ở tận thế (1)

Chương 74: Trải nghiệm ở tận thế (2)

Chương 75: Trải nghiệm ở tận thế (3)

Chương 76: Trải nghiệm ở tận thế (4)

Chương 77: Trải nghiệm ở tận thế (5)

Chương 78: Trải nghiệm ở tận thế (6)

Chương 79: Trải nghiệm ở tận thế (7)

Chương 80: Trải nghiệm ở tận thế (8)

Chương 81: Trải nghiệm ở tận thế (9)

Chương 82: Trải nghiệm ở tận thế (10)

Chương 83: Căn cứ ở tận thế (1)

Chương 84: Căn cứ ở tận thế (2)

Chương 85: Căn cứ ở tận thế (3)

Chương 86: Căn cứ ở tận thế (4)

Chương 87: Cứu viện ở tận thế (4)

Chương 88: Cứu viện ở tận thế (2)

Chương 89: Cứu viện ở tận thế (3)

Chương 90: Cứu viện ở tận thế (4)

Chương 91: Cứu viện ở tận thế (5)

Chương 92: Cứu viện ở tận thế (6)

Chương 93: Cứu viện ở tận thế (7)

Chương 94: Cứu viện ở tận thế (8)

Chương 95: Cứu viện ở tận thế (9)

Chương 96: Cứu viện ở tận thế (10)

Chương 97: Cứu viện ở tận thế (11)

Chương 98: Thảnh thơi ở tận thế (1)

Chương 99: Thảnh thơi ở tận thế (2)

Chương 100: Thảnh thơi ởi mạt thế

Chương 101: Thảnh Thơi ở Mạt thế (4)

Chương 102: Thảnh thơi ở tận thế (5)

Chương 103: Thảnh thơi ở tận thế (6)

Chương 104: Thảnh Thơi Ở Tận Thế (7)

Chương 105: Thảnh Thơi Ở Tận Thế (8)

Chương 106: Thảnh Thơi Ở Tận Thế (9)

Chương 107: Thảnh Thơi Ở Tận Thế (10)

Chương 108: Thảnh Thơi ở Tận Thế (11)

Chương 109: Thảnh Thơi Ở Tận Thế (12)

Chương 110: Thảnh Thơi Ở Tận Thế (13)

Chương 111: Thảnh thơi ở tận thế (14)

Chương 112: Thảnh Thơi Ở Tận Thế (15)

Chương 113: Thảnh Thơi Ở Tận Thế 16

Chương 114: Thảnh Thơi Ở Tận Thế (17)

Chương 115: Bình Minh Ở Tận Thế (1)

Chương 116: Bình Minh Ở Tận Thế (2)

Chương 117: Bình Mình Ở Tận Thế (3)

Chương 118: Bình Minh Ở Tận Thế (4)

Chương 119: Bình Minh Ở Tận Thế (5)

Chương 120: Bình Minh Ở Tận Thế (6)

Chương 121: Bình Minh Ở Tận Thế (7)

Chương 122: Bình Minh Ở Tận Thế 8

Chương 123: Bình minh ở tận thế (9)

Chương 124: Bình minh ở tận thế (10)

Chương 125: Bình minh ở tận thế (11)

Chương 126: Bình minh ở tận thế (12)

Chương 127: Bình minh ở tận thế (13)

Chương 128: Bình minh ở tận thế (14)

Chương 129: Bình minh ở tận thế (15)

Chương 130: Kết thúc tận thế (1)

Chương 131: Kết thúc tận thế (2)

Chương 132: Kết thúc tận thế (3)

Chương 133: Kết thúc tận thế (4)

Chương 134: Kết thúc tận thế (5)

Chương 135: Kết thúc tận thế (6)

Chương 136: Lời cuối sách mạt thế

Chương 137: Ngoại truyện mạt thế

Chương 138: Kiếp trước

Chương 139: Nếu như