Trang chủ[Truyện Gay Sex - có thật] Cuộc Đời Của Gió

Đọc Truyện [Truyện Gay Sex - có thật] Cuộc Đời Của Gió - Truyen99.Com

Đọc Truyện [Truyện Gay Sex - có thật] Cuộc Đời Của Gió

Tác giả: giodamdang

Cập nhật: 15-05-2020

Đọc Truyện

Mạch truyện có lẽ sẽ lộn xộn, vì cảm xúc đến đâu, nhớ đến đâu mình kể đến đó. Đây là 1 câu chuyện có thật về cuộc đời mình, hãy gọi mình là Gió :)