Trang chủTuyệt Đối Chiếm Giữ!

Đọc Truyện Tuyệt Đối Chiếm Giữ! - Truyen99.Com

Đọc Truyện Tuyệt Đối Chiếm Giữ!

Tác giả: quynhpissces97

Cập nhật: 14-08-2020

Đọc Truyện

Ân Ngôn (thụ): Bị ép buộc bên cạnh công, cứ ngỡ là thoát khỏi ác ma, nhưng sau từng ấy năm tên đó lại quay trở lại khiến cuộc sống cậu càng bế tắc hơn lúc trước. Giang Nghiêm Phong (công): Bá đạo, lạnh lùng chỉ mong rằng có thể buộc người hắn yêu ở bên cạnh mãi mãi. Chỉ cần có được người đó thì dùng cách thức tồi tệ nào cũng được.