Trang chủ[Ussr×Nazi×VN] Em/ngươi là của ta...mãi mãi~

Đọc Truyện [Ussr×Nazi×VN] Em/ngươi là của ta...mãi mãi~ - Truyen99.Com

Đọc Truyện [Ussr×Nazi×VN] Em/ngươi là của ta...mãi mãi~

Tác giả: NKTea7002

Cập nhật: 21-01-2023

Đọc Truyện

*Lưu ý: -Hình nền này không phải của tôi (khi nào có cảm hứng tôi mới vẽ ảnh nền được, thành thật xin lỗi) -Truyện không theo lịch sử -KHÔNG LẤY BỘ TRUYỆN NÀY CỦA TÔI LÀM TƯ LIỆU LỊCH SỬ ! -Làm ơn góp ý nhẹ nhàng, không gạch đá. -Tác giả đăng băng khoăng việc nên để truyện là "NazixVietNam" hay "UssrxNazixVietNam'. *Cốt truyện: - Trong khoảng thời gian France xâm lược Việt Nam. Hắn đã đặt ra vô số thứ thuế trời ơi đất hỡi trên đất nước cậu. Trong đó bao gồm cả thuế máu. Việt Nam vì muốn giúp 1 cặp anh em trốn thuế nên đã giả làm người anh và toan tính sẽ trốn đi khi tất cả lính Pháp mất tập trung nhất nhưng đã thất bại. Thế là cậu bị đưa đến chiến trường Châu Âu khốc liệt và bị Phát Xí Đức bắt đi. -Chỉ thế thôi, chúc các độc giả đọc truyện vui vẻ.-