Trang chủ[VelRimu] Cảm ơn

Đọc Truyện [VelRimu] Cảm ơn - Truyen99.Com

Đọc Truyện [VelRimu] Cảm ơn

Tác giả: Liru-san

Cập nhật: 05-11-2020

Đọc Truyện

Cảnh báo: couple của fic này là Vel x Rimu nên nếu bạn không thích thì có thể không đọc .-.) Chuyện lấy bối cảnh ở thế giới hiện đại