Trang chủ(Vkook) THẦM THƯƠNG

Đọc Truyện (Vkook) THẦM THƯƠNG - Truyen99.Com

Đọc Truyện (Vkook) THẦM THƯƠNG

Tác giả: TyTy_9597

Cập nhật: 11-04-2022

Đọc Truyện

Vkook, Taekook- HE ( LƯU Ý KHÔNG CHUYỂN VER) -Yêu thầm là một màn kịch câm hoàn hảo... Nếu nói ra sẽ trở thành bi kịch. - Kim TaeHyung. Thực ra em không hề hối hận khi gặp được anh, nhưng nếu cho em một cơ hội nữa... em không thực sự muốn gặp được anh.