Trang chủVợ sau của lão đàn ông giàu có

Đọc Truyện Vợ sau của lão đàn ông giàu có - Truyen99.Com

Đọc Truyện Vợ sau của lão đàn ông giàu có

Tác giả: Chuoi69015

Cập nhật: 01-05-2023

Đọc Truyện

Tên truyện: Vợ sau của lão đàn ông giàu có Tên Gốc: Vợ nam sau của lão đàn ông giàu có Tác giả: Quất Tử Châu Thể loại: Đam mỹ, trọng sinh, chủ thụ, hào môn thế gia, ngọt sủng văn Nhân vật: Lạc Tu x Mạnh Dương Biên tập: Chuối Hỗ trợ: Vietphrase, Google, Youdao, Baidu... *Lưu ý của tác giả: 1: Ngọt sủng văn, chủ thụ, có tình tiết sinh con, thụ đã trưởng thành 2: Thế giới hiện đại hư cấu, bối cảnh đồng tính có thể kết hôn, nội dung do tác giả tự xây dựng, vui lòng không cần kiểm chứng. 3: Chín người mười ý, mỗi người mỗi sở thích, nếu như không thích áng văn này (không thích nội dung hoặc nhân vật) vui lòng rời khỏi đừng ép buộc bản thân tiếp tục đọc. 4: Tính cách nhân vật chính được thiết lập không thuộc thể loại thánh mẫu luôn nhẫn nhịn, nếu không thể tiếp thu nhân vật chính vì muốn đạt được mục đích mà giở thủ đoạn, vui lòng cẩn trọng. 5: Xin đừng tự ảo tưởng một số tính tiết không có trong truyện rồi gây hứng, đọc giả miệng mồm không sạch sẽ vui lòng đừng đọc. *Lưu ý của biên tập: BẢN DỊCH HOÀN TOÀN PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA NHẬN ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. NẾU NHƯ XẢY RA CÁC VẤN ĐỀ VỀ BẢN QUYỀN MÌNH SẼ TRỰC TIẾP XÓA BẢN DỊCH. DỊCH TRUYỆN VÌ SỞ THÍCH VÀ MỤC ĐÍCH HỌC TẬP. NỘI DUNG BẢN DỊCH CHỈ SẼ SÁT ~90% NỘI DUNG TRUYỆN DO SỰ KHÁC BIỆT TỪ NGỮ VÀ CÁCH DIỄN GIẢI CỦA MÌNH. MÌNH SẼ CỐ GẮNG TRUYỀN ĐẠT CHÍNH XÁC NỘI DUNG TRUYỆN. CHÚC ĐỌC TRUYÊN VUI. THÂN.