Trang chủ[ Volhar ] Tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi

Đọc Truyện [ Volhar ] Tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi - Truyen99.Com

Đọc Truyện [ Volhar ] Tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi

Tác giả: cloudy_cls

Cập nhật: 08-06-2019

Đọc Truyện

Tác giả: Hậu Nương Mễ Mễ Nhãn Thể loại: HP đồng nhân, xuyên không, 1 x 1, HE Tình trạng: hoàn Pairing: Voldemort x Harrry (chính), Snape x Lupin (phụ)

Danh sách Chap - [ Volhar ] Tay của ta xuyên qua tóc đen của ngươi

THƯỢNG - Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13 - 15

Chương 16

Chương 17 - 18

Chương 19 - 20

Chương 21 - 22

Chương 23 - 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27 - 28

Chương 29 - 30

Chương 31

Chương 32 - 33

Chương 34 - 35

Chương 36 -37

Chương 38

Chương 39 - 40

Chương 41 - 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51

Chương 52

Chương 53

Chương 54

Chương 55

Chương 56

Chương 57

Chương 58

Chương 59

Chương 60

Chương 61

Chương 62

Chương 63

Chương 64

Chương 65

Chương 66

Chương 67

Chương 68

Chương 69

Chương 70

Chương 71

Chương 72

Chương 73

Chương 74

Chương 75

Chương 76

Chương 77

Chương 78

Chương 79

Chương 80

Chương 81 - 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90

Chương 91

Chương 92

Chương 93

Chương 94

Chương 95

Chương 96

Chương 97

Chương 98

Chương 99

Chương 100

Chương 101

Chương 102

Chương 103 - 105

Chương 106 -108

Chương 109 - 110

Chương 111 - 115

Chương 116 - 120

Chương 121 - 123

Chương 124 - 125

Chương 126

Chương 127 - 128

Chương 129 - 130

Chương 131 - 132

Chương 133

Chương 134

Chương 135 - 137

Chương 138 - 139

Chương 140

Chương 141

Chương 142 - 144

Chương 145 - 146

Chương 147 - 150

Chương 151

Chương 152

Chương 153

Chương 154 - 155

Chương 156 - 157

Chương 158

Chương 159 - 160

Chương 161 - 163

Chương 164 - 166

Chương 167 - 168

Chương 169 - 170

HẠ - Chương 171 - 172

Chương 173 - 175

Chương 176

Chương 177

Chương 178

Chương 179

Chương 180

Chương 181 - 182

Chương 183

Chương 184

Chương 185

Chương 186

Chương 187 - 190

Chương 191

Chương 192

Chương 193

Chương 194

Phần Không Tên 136

Chương 196

Chương 197 - 199

Chương 200

Chương 201 - 202

Chương 203

Chương 204

Chương 205

Chương 206

Chương 207

Chương 208

Chương 209 - 210

Chương 211

Chương 212

Chương 213

Chương 214

Chương 215 - 218

Chương 219 - 220

Chương 221 - 222

Chương 223 - 225

Chương 226 - 227

Chương 228 - 230

Chương 231 - 234

Chương 235 - 240

Chương 141 - 143

Chương 244 - 246

Chương 247 - 249

Chương 250 - 252

Chương 253 - 260

Chương 261 - 264

Chính văn hoàn

Phiên ngoại 1

Phiên ngoại 2

Phiên ngoại 3