Trang chủ[XiaoAe] Chiến dịch phản Thần

Đọc Truyện [XiaoAe] Chiến dịch phản Thần - Truyen99.Com

Đọc Truyện [XiaoAe] Chiến dịch phản Thần

Tác giả: seoltaeyang

Cập nhật: 03-02-2023

Đọc Truyện

CP: Xiao x Aether, Dainsleif x Lumine (Genshin Impact) Tags: Xuyên nhanh, angst, nhiều BE/SE. "Con người sinh ra tự do, nhưng dù ở đâu anh ta cũng bị xiềng xích. Một kẻ tự cho mình là chủ nhân của hết thảy, trái lại là nô lệ hơn bất kỳ ai." (Jean-Jacques Rousseau)