Trang chủXinh đẹp nữ đế : bảy phu tranh sủng - cổ đại,NP - hoàn

Đọc Truyện Xinh đẹp nữ đế : bảy phu tranh sủng - cổ đại,NP - hoàn - Truyen99.Com

Đọc Truyện Xinh đẹp nữ đế : bảy phu tranh sủng - cổ đại,NP - hoàn

Tác giả: pegau0311

Cập nhật: 21-08-2013

Đọc Truyện

Cổ mộ hắc ăn hắc, máu tươi Huyết Hồn Châu, dẫn hồn dị giới Đại lục. Vượt qua một cái không người yêu thương thừa tướng chi nữ trên người, không ai đau, nàng tìm người đau, có người khi dễ, nàng giẫm trở về, hỏa thiêu vô tình phủ Thừa Tướng cho hả giận, một mình tiêu dao đi thiên hạ. Thiên nữ hàng lâm, bốn nước loạn, gió giục mây vần, nhấc lên gió tanh mưa máu. Thành Nữ Đế, khi dễ mỹ nam, hỗn [lăn lộn] được phong sinh thủy khởi. Muốn nàng nạp hoàng phu, tốt lắm, cầm giang sơn làm sính lễ.

Danh sách Chap - Xinh đẹp nữ đế : bảy phu tranh sủng - cổ đại,NP - hoàn