Trang chủ[Xuyên Nhanh] Cùng Boss Mạnh Nhất Yêu Đương - Tiểu Bạch Liên Nhất Bách Quân

Đọc Truyện [Xuyên Nhanh] Cùng Boss Mạnh Nhất Yêu Đương - Tiểu Bạch Liên Nhất Bách Quân - Truyen99.Com

Đọc Truyện [Xuyên Nhanh] Cùng Boss Mạnh Nhất Yêu Đương - Tiểu Bạch Liên Nhất Bách Quân

Tác giả: BtNguytThng

Cập nhật: 23-08-2022

Đọc Truyện

Tác giả: Tiểu Bạch Liên Nhất Bách Quân Editor: BtNguytThng (Trăng) Beta: firstloveyh Nguồn: Wikidich Tình trạng gốc: 110c (đã hoàn) Tình trạng editor: đã hoàn Bản edit phi thương mại vui lòng không reup, không chuyển ver. Tag: 1v1, HE, linh dị, vô hạn lưu, đam mỹ, hiện đại, ngọt sủng, chủ thụ, xuyên nhanh. Văn án: Tiếu Trần là người bình thường, nhưng thế giới cậu sinh sống vĩnh viễn không bình thường, đủ các loại sự kiện án mạng kỳ lạ, sự kiện tâm linh luôn xảy ra bên cạnh cậu! Vô số người xuyên việt đổ xô đến, ánh mắt họ nhìn cậu vĩnh viễn như đang nhìn một người chết và luôn mang theo sự thương hại. Người xuyên việt giai đoạn đầu: Tôi nhớ cậu Tiếu Trần này chết rất thảm, khi chết balabalabalabala, và balabalabala... Người xuyên việt giai đoạn giữa:? Tại sao Tiếu Trần còn chưa chết??? Người xuyên việt giai đoạn cuối: What?? Boss sao lại có một chân với Tiếu Trần??? Tiếu Trần: ????? #Tại sao ánh mắt những người xung quanh cậu nhìn cậu như nhìn một người đã chết? # #Tại sao mỗi buổi sáng thức dậy lại đau lưng, đau eo? Đặc biệt là trên cổ có các loại dấu vết hồng hồng đo đỏ? # # Cậu nên làm gì nếu bị quỷ ám? Tìm kiếm trực tuyến, khẩn cấp # Một câu ngắn gọn: Anh ghét thế giới này, nhưng anh yêu em. Từ khóa tìm kiếm: nhân vật chính: Tiếu Trần Trần ✏ Nhân vật phụ: Tiếp theo phải mở tweet: tất cả boss hoang tưởng đều là bạn trai của tôi┃ khác: bệnh hoạn, khủng bố, tình yêu độc đáo.

Danh sách Chap - [Xuyên Nhanh] Cùng Boss Mạnh Nhất Yêu Đương - Tiểu Bạch Liên Nhất Bách Quân

Văn án

Chương 01 - Trường cao trung kinh dị (1)

Chương 02 - Trường cao trung kinh dị (2)

Chương 03 - Trường cao trung kinh dị (3)

Chương 04 - Trường cao trung kinh dị (4)

Chương 05 - Trường cao trung kinh dị (5)

Chương 06 - Trường cao trung kinh dị (6)

Chương 07 - Trường cao trung kinh dị (7)

Chương 08 - Trường cao trung kinh dị (8)

Chương 09 - Trường cao trung kinh dị (9)

Chương 10 - Trường cao trung kinh dị (10)

Chương 11 - Trường cao trung kinh dị (11)

Chương 12 - Trường cao trung kinh dị (12)

Chương 13 - Trường cao trung kinh dị (13)

Chương 14 - Trường cao trung kinh dị (14)

Chương 15 - Trường cao trung kinh dị (15)

Chương 16 - Trường cao trung kinh dị (16)

Chương 17 - Tử Thần sắp đến (1)

Chương 18 - Tử Thần sắp đến (2)

Chương 19 - Tử Thần sắp đến (3)

Chương 20 - Tử Thần sắp đến (4)

Chương 21 - Tử Thần sắp đến (5)

Chương 22 - Tử Thần sắp đến (6)

Chương 23 - Tử Thần sắp đến (7)

Chương 24 - Tử Thần sắp đến (8)

Chương 25 - Tử Thần sắp đến (9)

Chương 26 - Tử Thần sắp đến (10)

Chương 27 - Tử Thần sắp đến (11)

Chương 28 - Tử Thần sắp đến (12)

Chương 29 - Tử Thần sắp đến (13)

Chương 30 - Tử Thần sắp đến (14)

Chương 31 - Tử Thần sắp đến (15)

Chương 32 - Trấn nhỏ ăn thịt người (1)

Chương 33 - Trấn nhỏ ăn thịt người (2)

Chương 34 - Trấn nhỏ ăn thịt người (3)

Chương 35 - Trấn nhỏ ăn thịt người (4)

Chương 36 - Trấn nhỏ ăn thịt người (5)

Chương 37 - Trấn nhỏ ăn thịt người (6)

Chương 38 - Trấn nhỏ ăn thịt người (7)

Chương 39 - Trấn nhỏ ăn thịt người (8)

Chương 40 - Trấn nhỏ ăn thịt người (9)

Chương 41 - Trấn nhỏ ăn thịt người (10)

Chương 42 - Trấn nhỏ ăn thịt người (11)

Chương 43 - Trấn nhỏ ăn thịt người (12)

Chương 44 - Trấn nhỏ ăn thịt người (13)

Chương 46 - Trấn nhỏ ăn thịt người (15)

Chương 45 - Trấn nhỏ ăn thịt người (14)

Chương 47 - Trao đổi ma quỷ (1)

Chương 48 - Trao đổi ma quỷ (2)

Chương 49 - Trao đổi ma quỷ (3)

Chương 50 - Trao đổi ma quỷ (4)

Chương 51 - Trao đổi ma quỷ (5)

Chương 52 - Trao đổi ma quỷ (6)

Chương 53 - Trao đổi ma quỷ (7)

Chương 54 - Trao đổi ma quỷ (8)

Chương 55 - Trao đổi ma quỷ (9)

Chương 56 - Trao đổi ma quỷ (10)

Chương 57 - Trao đổi ma quỷ (11)

Chương 58 - Trao đổi ma quỷ (12)

Chương 59 - Trao đổi ma quỷ (13)

Chương 60 - Trao đổi ma quỷ (14)

Chương 61 - Trao đổi ma quỷ (15)

Chương 62 - Trao đổi ma quỷ (16)

Chương 63 - Trò chơi giết người (1)

Chương 64 - Trò chơi giết người (2)

Chương 65 - Trò chơi giết người (3)

Chương 66 - Trò chơi giết người (4)

Chương 67 - Trò chơi giết người (5)

Chương 68 - Trò chơi giết người (6)

Chương 69 - Trò chơi giết người (7)

Chương 70 - Trò chơi giết người (8)

Chương 71 - Trò chơi giết người (9)

Chương 72 - Trò chơi giết người (10)

Chương 73 - Trò chơi giết người (11)

Chương 74 - Trò chơi giết người (12)

Chương 75 - Mắt quỷ (1)

Chương 76 - Mắt quỷ (2)

Chương 77 - Mắt quỷ (3)

Chương 78 - Mắt quỷ (4)

Chương 79 - Mắt quỷ (5)

Chương 80 - Mắt quỷ (6)

Chương 81 - Mắt quỷ (7)

Chương 82 - Mắt quỷ (8)

Chương 83 - Mắt quỷ (9)

Chương 84 - Mắt quỷ (10)

Chương 85 - Mắt quỷ (11)

Chương 86 - Bút tiên (1)

Chương 87 - Bút tiên (2)

Chương 88 - Bút tiên (3)

Chương 89 - Bút tiên (4)

Chương 90 - Bút tiên (5)

Chương 91 - Bút tiên (6)

Chương 92 - Bút tiên (7)

Chương 93 - Bút tiên (8)

Chương 94 - Bút tiên (9)

Chương 95 - Bút tiên (10)

Chương 96 - Bút tiên (11)

Chương 97 - Bút tiên (12)

Chương 98 - Bút tiên (13)

Chương 99 - Nhà cổ kinh hồn (1)

Chương 100 - Nhà cổ kinh hồn (2)

Chương 101 - Nhà cổ kinh hồn (3)

Chương 102 - Nhà cổ kinh hồn (4)

Chương 103 - Nhà cổ kinh hồn (5)

Chương 104 - Nhà cổ kinh hồn (6)

Chương 105 - Nhà cổ kinh hồn (7)

Chương 106 - Nhà cổ kinh hồn (8)

Chương 107 - Nhà cổ kinh hồn (9)

Chương 108 - Nhà cổ kinh hồn (10)

Chương 109 - Nhà cổ kinh hồn (11)

Chương 110 - Nhà cổ kinh hồn (12)