Trang chủ[Yandere Dabi!Yandere Tomura!Yandere Chisaki x Reader] [TRANS] POSSESSIVE

Đọc Truyện [Yandere Dabi!Yandere Tomura!Yandere Chisaki x Reader] [TRANS] POSSESSIVE  - Truyen99.Com

Đọc Truyện [Yandere Dabi!Yandere Tomura!Yandere Chisaki x Reader] [TRANS] POSSESSIVE

Tác giả: MuraiKarai

Cập nhật: 15-11-2020

Đọc Truyện

WARNING!!! : Đây không phải truyện mình viết . Mình chỉ tự dịch và đã xin phép tác giả . Vui lòng không tự tiện lấy truyện dịch đi [Yandere Dabi!Yandere Tomura!Yandere Chisaki x Reader] POSESSIVE Author : CantStopMySparkles Translator : Yori Misao Summary : Họ đều thật sự rất muốn có bạn ... ---------------------------- Bìa được des bởi chính mình