Trang chủ[YETCNĐT Đồng Nhân] Gió nổi lên lan san - JC Kỳ Nguyệt

Đọc Truyện [YETCNĐT Đồng Nhân] Gió nổi lên lan san - JC Kỳ Nguyệt - Truyen99.Com

Đọc Truyện [YETCNĐT Đồng Nhân] Gió nổi lên lan san - JC Kỳ Nguyệt

Tác giả: Kamizie

Cập nhật: 27-02-2017

Đọc Truyện

Nhãn dán: Võng du, Đồng nhân ... Tiến độ: Đã hoàn thành Giới thiệu: Một vị mỹ nữ bị đại thần ăn làm mạt tẫn nhị tam sự. [ đủ giản lược...] Nhân vật chính: Triệu Thấm Lan, Tiếu Nại Lưu ý: Đây là truyện convert, không phải do ta viết, thân~