Trang chủ(Zerlu) "Tìm Thấy Nhau"

Đọc Truyện (Zerlu)

Đọc Truyện (Zerlu) "Tìm Thấy Nhau"

Tác giả: Rincoba

Cập nhật: 23-04-2019

Đọc Truyện

"Cảm ơn cậu vì đã buông tay tôi, cảm ơn các người vì đã bỏ mặt tôi để tôi tìm thấy người thực sự quan trọng nhất" "Cảm ơn em vì đã đến bên tôi, cảm ơn vì đã cho tôi biết thế nào là ý nghĩa của cuộc sống, cảm ơn em đã là người quan trọng nhất cuộc đời tôi"