Trang chủTruyện của tác giả Asenseidesu

Truyện của tác giả Asenseidesu - Trang 1

15 3 AsenseidesuWriting

Rin hay Rin Guen(リングエン)là một du học sinh cấp 3 từ một trường trung học phổ thông tên E.T

147 15 AsenseidesuWriting

Artist (ảnh bìa): @ichaahnbaeee (twitter) ______ Kairi Shogai là một người bất hạnh, ở nhà thì bị cha đánh đập đến trường

5286 306 AsenseidesuWriting

■■ là một nữ sinh lớp 10■■ trường ■■■■■■. Năm nay đã được 16 nồi bánh chưng rồi, nhưng cô