Trang chủTruyện của tác giả BachDon

Truyện của tác giả BachDon - Trang 1

897 204 BachDonWriting

🍀 Tai Nhỏ ◉ Tác giả: Cừu Nhỏ Không Ngủ ◉ Edit: Bạch Đơn ◉ CP Thước Đóa Luy Luy: Trần Thước x

13318 1752 BachDonFull

☪️ Thần phục ◉ Tác giả: Sevati ◉ Edit: Bạch Đơn ◉ Thể loại: ABO song A, A chuyển O, có H ◉ Tiến

23958 2986 BachDonFull

🐬 Quân Mạc Từ ◍ Tác giả: Rùa Brazil paylak (Dao Cổn Ba Tây Quy) ◍ Edit: Bạch Đơn ◍ CP: thiếu

17887 2596 BachDonWriting

🌸 Lạc Dương Hoa Hạ Khách ✿ Tác giả: Cừu Nhỏ Không Ngủ ✿ Edit: Bạch Đơn ✿ CP: Bách Lý Hoằng Nghị

32450 2791 BachDonWriting

💦 Võng hoàng Day và bạn trai W của anh ấy ◉ Tác giả: Thập Mễ Cửu Vạn Lý ◉ Edit: Bạch

187409 10891 BachDonFull

🌸 Một Chuyện Nhỏ 一个小忙 ❥ Tác giả: 哪一天都不奇妙 (Ngày ấy cũng không diệu kỳ) ❥ Edit: Bạch Đơn ❥ Bản gốc: đã

247882 23661 BachDonFull

🌸 Phượng Thê Ngô • Tác giả: Cừu Nhỏ Không Ngủ • Edit: Bạch Đơn • CP: Vương Nhất Bác (Đoan Vương

13713 1795 BachDonFull

☘️ Cậu ấy nhỏ hơn 6 tuổi có đáng tin không? ◉ Tác giả: Rùa Brazil paylak (Dao Cổn Ba

54291 7772 BachDonFull

❄️ Nhất Vẫn Định Thân ✼ Tác giả: Sevati ✼ Edit: Bạch Đơn ✼ CP: học bá thanh lãnh Bách Lý Hoằng

20259 3235 BachDonFull

🌸 Xuân Tuyết Tinh ◉ Tác giả: Bán Diêm Bán Điềm (Nửa muối nửa ngọt) ◉ Edit: Bạch Đơn ◉ CP: Tạ