Trang chủTruyện của tác giả Mushroom_62

Truyện của tác giả Mushroom_62 - Trang 1

323 20 Mushroom_62Writing

Tác giả: có ghi trong mỗi truyện. Link gốc/nguồn: sẽ dẫn link trong mỗi truyện. Editor: Dạ Tinh Link wordpress: https://mushroomgarden26.wordpress.com/edit/ Nhân vật:

236 15 Mushroom_62Full

Author: Dạ Tinh Disclaimer: truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận. Genre: hiện đại, đồng nhân HIStory 3: Trap, sinh

3054 176 Mushroom_62Full

Author: Dạ Tinh Disclaimer: truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận. Genre: hiện đại, đồng nhân HIStory 3: Bẫy, sinh

2819 158 Mushroom_62Writing

Tác giả: có ghi trong mỗi truyện. Link gốc/nguồn: sẽ dẫn link trong mỗi truyện. Editor: Dạ Tinh Link wordpress: https://mushroomgarden26.wordpress.com/edit/ Nhân vật:

97 11 Mushroom_62Writing

Author: Nấm Mỡ (collab with Harley Trịnh) Disclaimer: truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận. Mọi thứ hoàn toàn

583 39 Mushroom_62Writing

Tác giả: có ghi trong mỗi truyện. Link gốc/nguồn: sẽ dẫn link trong mỗi truyện. Editor: Dạ Tinh Link wordpress: https://mushroomgarden26.wordpress.com/edit/ Nhân vật:

131 7 Mushroom_62Full

Author: Dạ Tinh Disclaimer: truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận. Characters: Lưu Vi Thần x Trương Hãn Nguyên Attention: Đây

118 12 Mushroom_62Writing

Tác giả: có ghi trong mỗi truyện. Link gốc/nguồn: sẽ dẫn link trong mỗi truyện. Editor: Nấm Mỡ Link wordpress: https://mushroomgarden26.wordpress.com/edit/ Nhân vật:

355 24 Mushroom_62Writing

Tác giả: có ghi trong mỗi truyện. Link gốc/nguồn: sẽ dẫn link trong mỗi truyện. Editor: Dạ Tinh Link wordpress: https://mushroomgarden26.wordpress.com/edit/ Nhân vật:

81 8 Mushroom_62Writing

Tác giả: có ghi trong mỗi truyện. Link gốc/nguồn: sẽ dẫn link trong mỗi truyện. Editor: Nấm Mỡ Link wordpress: https://mushroomgarden26.wordpress.com/edit/ Nhân vật: