Trang chủTruyện của tác giả Mushroom_62

Truyện của tác giả Mushroom_62 - Trang 1

114 7 Mushroom_62Full

Author: Dạ Tinh Disclaimer: truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận. Characters: Lưu Vi Thần x Trương Hãn Nguyên Attention: Đây

302 24 Mushroom_62Writing

Tác giả: có ghi trong mỗi truyện. Link gốc/nguồn: sẽ dẫn link trong mỗi truyện. Editor: Dạ Tinh Link wordpress: https://mushroomgarden26.wordpress.com/edit/ Nhân vật:

197 9 Mushroom_62Full

Author: Dạ Tinh Disclaimer: truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận. Genre: hiện đại, đồng nhân HIStory 3: Trap, sinh

1248 83 Mushroom_62Writing

Tác giả: có ghi trong mỗi truyện. Link gốc/nguồn: sẽ dẫn link trong mỗi truyện. Editor: Dạ Tinh Link wordpress: https://mushroomgarden26.wordpress.com/edit/ Nhân vật:

28 3 Mushroom_62Writing

Tác giả: có ghi trong mỗi truyện. Link gốc/nguồn: sẽ dẫn link trong mỗi truyện. Editor: Nấm Mỡ Link wordpress: https://mushroomgarden26.wordpress.com/edit/ Nhân vật:

74 8 Mushroom_62Writing

Tác giả: có ghi trong mỗi truyện. Link gốc/nguồn: sẽ dẫn link trong mỗi truyện. Editor: Nấm Mỡ Link wordpress: https://mushroomgarden26.wordpress.com/edit/ Nhân vật:

137 13 Mushroom_62Writing

Tác giả: có ghi trong mỗi truyện. Link gốc/nguồn: sẽ dẫn link trong mỗi truyện. Editor: Dạ Tinh Link wordpress: https://mushroomgarden26.wordpress.com/edit/ Nhân vật:

2622 138 Mushroom_62Full

Author: Dạ Tinh Disclaimer: truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận. Genre: hiện đại, đồng nhân HIStory 3: Bẫy, sinh

156 9 Mushroom_62Writing

Tác giả: có ghi trong mỗi truyện. Link gốc/nguồn: sẽ dẫn link trong mỗi truyện. Editor: Dạ Tinh Link wordpress: https://mushroomgarden26.wordpress.com/edit/ Nhân vật:

147 12 Mushroom_62Full

*Vì tác giả không đặt tên, bọn tui cũng không dám đặt bừa nên đành ghi vậy. Tác giả cũng