Trang chủTruyện của tác giả Penn_sama

Truyện của tác giả Penn_sama - Trang 1

66274 2327 Penn_samaWriting

Tất cả các báo cáo về SCP đều nằm trong này. Mỗi ngày 1 chap, 1 thời điểm khác nhau --- Xù

16570 856 Penn_samaFull

Đọc muốn lòi con mắt Đọc muốn móc mắt ra mà đọc Đọc muốn toét con mắt Đọc muốn vô bệnh viện mắt

2998 40 Penn_samaWriting

Some stories from "Inside"