Trang chủTruyện của tác giả Penn_sama

Truyện của tác giả Penn_sama - Trang 1

3735 40 Penn_samaWriting

Some stories from "Inside"

18474 1090 Penn_samaFull

Đọc muốn lòi con mắt Đọc muốn móc mắt ra mà đọc Đọc muốn toét con mắt Đọc muốn vô bệnh viện mắt

74246 2521 Penn_samaWriting

Tất cả các báo cáo về SCP đều nằm trong này. Mỗi ngày 1 chap, 1 thời điểm khác nhau --- Xù