Trang chủTruyện của tác giả Zang8412

Truyện của tác giả Zang8412 - Trang 1

57350 4193 Zang8412Full

Tình trạng: đang sửa chữa. Vui lòng đọc lại lần sau.

89666 6664 Zang8412Full

Tình trạng: Đang sửa chữa "BadBoy" thì chắc chắn fic rất là "BadBoy" 😎. Ngôn từ cục súc nhưng khá là đáng

1537 154 Zang8412Full

Tình trạng: đang sửa chữa.

3630 204 Zang8412Writing

Tình trạng: Đang sửa chữa+ hoàn chương. "Đừng sợ...anh sẽ giết tất cả chúng được chứ ?". "Anh điên hả ?". "Không có...chỉ

920 81 Zang8412Writing

Tình trạng: đang sửa chữa + hoàn chương. Hoàng thượng, Hoàng thượng, chấm dứt đi. Hoàng thượng, Hoàng thượng, ta yêu người