Trang chủTruyện của tác giả Cheebsokewt297_

Truyện của tác giả Cheebsokewt297_ - Trang 1

18080 746 Cheebsokewt297_Writing

Truyện kể về tình yêu giữa Người Sói Damien - Alpha ( Con đầu đàn ) của đàn người sói

246 15 Cheebsokewt297_Writing

_ Lời nói đầu _ Hi tôi là Cheeb, với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết xôi thịt từ năm lớp 7