Trang chủTruyện của tác giả Esleyy_

Truyện của tác giả Esleyy_ - Trang 1

2302 147 Esleyy_Writing

Lâm Hạnh bị xem như thứ rác rưởi ném cho Từ Khê Vãn, rốt cuộc nở rộ trong tay Từ

708537 33977 Esleyy_Full

Lâm Thị Lang Cố Tác giả: Huyền Tiên Editor: Esley (TrầnGia), cùng những Editor khác sẽ ghi rõ trên đầu từng chương

92532 3617 Esleyy_Writing

Phần 2 của truyện sẽ được upload từ Chương 128 (Xin xem phần 1 nếu bạn chưa đọc tới chương 127)