Trang chủTruyện của tác giả Lizzie_love_kpop

Truyện của tác giả Lizzie_love_kpop - Trang 1

43950 2557 Lizzie_love_kpopFull

hoàn thành. Những mẩu truyện ngăn ngắn giữa bạn và anh người thương The8 :3 #3_myungho (29/8/2020) #2_junhwi (29/8/2020) 🏡 Nhà sách nhỏ

100989 7446 Lizzie_love_kpopFull

hoàn thành. *No.1 #dk*_ 10/8/2018 *No.3 #mingyu*_ 14/9/2018 *No.2 #wonwoo*_ 17/9/2018 *No.2 #hoshi*_7/10/2018 *No.3 #josh*_25/4/2019 *No.1 #josh*_21/6/2019 *No.2 #minghao*_29/6/2019 Viết: 28/6/2018 Kết: 27/8/2019 | Mười Bưởi và bạn, những mối

4787 515 Lizzie_love_kpopWriting

Mẫn Khôi (Mingyu) có một nàng thê tử. Nói đúng ra là một nàng thê tử từ thế kỉ 21 xuyên

24016 1619 Lizzie_love_kpopFull

hoàn thành. *No.1 #junhwi*_7/7/2019 *No.1 #wonwoo*_31/8/2019 *No.3 #seungcheol*_23/6/2019 *No.2 #seungcheol*_25/6/2019 *No.1 #seungcheol*_27/6/2019 Viết: 21/8/2018 Kết: 11/8/2019 Nội dung đầy đủ của chuyện sẽ được nói đến trong chap